Informacje o projekcie

Firma PBA Investment Sp. z o.o. realizuje projekt “Stworzenie internetowego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych”, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka.

 

 

    Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 http://parp.gov.pl